Kê hoạch Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về “Chương trình phòng, chống dịch COVID-19” tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 40/KH-UBND
Ngày ban hành 28/03/2022
Ngày hiệu lực 28/03/2022
Trích yếu nội dung Kê hoạch Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về “Chương trình phòng, chống dịch COVID-19” tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nghiệp vụ y tế
Người ký duyệt PCT Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm KH UBND PC Covid 19.pdf
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa - Tp Nam Định - Điện thoại: 02283-636673 - Fax: 02283-636673
Email: ttksbttnd@gmail.com