Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
791/QĐ-KSBT 22/09/2023 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về
644/QĐ-KSBT 04/08/2023 Quyết định công bố công khai thực hiện dự toán NSNN năm 2023
Lượt xem: 96
Tải về
555/QĐ-KSBT 10/07/2023 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 62
Tải về
422/QĐ-KSBT 29/05/2023 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 83
Tải về
81/QĐ-KSBT 18/01/2023 Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2023
Lượt xem: 277
Tải về
2447/QĐ-BYT 06/09/2022 Quyết định Ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng
Lượt xem: 94
Tải về
40/KH-UBND 28/03/2022 Kê hoạch Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về “Chương trình phòng, chống dịch COVID-19” tỉnh Nam Định
Lượt xem: 93
Tải về
509/QĐ-KSBT 18/06/2021 Quyết định về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu số 03: Mua vật tư phục vụ công tác tiêm vắc xin Covid-19
Lượt xem: 1243
Tải về
508/QĐ-KSBT 18/06/2021 Quyết định về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu số 02: Mua hóa chất, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 998
Tải về
507/QĐ-KSBT 18/06/2021 Quyết định về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu số 1: Mua sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2
Lượt xem: 865
Tải về
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa - Tp Nam Định - Điện thoại: 02283-636673 - Fax: 02283-636673
Email: ttksbttnd@gmail.com