Các số công báo
Số 10
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
26/2020/QĐ-UBND 28/08/2020 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định
25/2020/QĐ-UBND 25/08/2020 Quy định chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
37/NQ-HĐND 31/08/2020 Về việc chấp thuận chủ trương Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định (trên cơ sở điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa quy mô 700 giường tỉnh Nam Định cũ)
36/NQ-HĐND 31/08/2020 Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực
35/NQ-HĐND 31/08/2020 Về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định
34/NQ-HĐND 31/08/2020 Về việc điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020
2148/QĐ-UBND 28/08/2020 Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2020 - 2024
2114/QĐ-UBND 25/08/2020 V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất CL1 Khu đô thị dệt may Nam Định
07/CT-UBND 24/08/2020 Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” giai đoạn 2020 - 2025
2087/QĐ-UBND 20/08/2020 V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, tỉnh Nam Định, tỷ lệ 1/2.000 tại 02 lô K, Q
2081/QĐ-UBND 20/08/2020 V/v ban hành Đề án “Quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025”
2072/QĐ-UBND 19/08/2020 Về việc phê duyệt cập nhật, thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất khu công nghiệp, đất cụm công nghiệp, đất y tế trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định và cập nhật vào Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các huyện: Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc, Xuân Trường; Bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thành phố Nam Định
2050/QĐ-UBND 18/08/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện
2041/QĐ-UBND 18/08/2020 Về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định
2027/QĐ-UBND 17/08/2020 Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định
2008/QĐ-UBND 17/08/2020 V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu phường Phan Đình Phùng, thành phố Nam Định
2001/QĐ-UBND 14/08/2020 Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết lưới điện trung hạ áp sau các trạm biến áp 110kV
1995/QĐ-UBND 13/08/2020 V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Phú Ốc
1994/QĐ-UBND 13/08/2020 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1457/QĐ-UBND và Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh Nam Định
1970/QĐ-UBND 10/08/2020 Về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định
1959/QĐ-UBND 10/08/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
1928/QĐ-UBND 05/08/2020 V/v cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hỗ trợ làng nghề nông dân, nông thôn tỉnh Nam Định

Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : Số 57 Đường Vị Hoàng- Thành phố Nam Định
Điện thoại: (0350) 3849315 Fax: (0350) 3867059. 
Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin số 89/GP-BC ngày 11/4/2006
Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 250 - đường Hùng Vương – TP Nam Định
Điện thoại: (0350) 3631115 Fax: (0350) 3631330. 
Email: sotttt@namdinh.gov.vn
   Bản thử nghiệm                                                                                                                                                                                        Designed by VNPT Nam Định