Các số công báo
Số 11
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
27/2020/QĐ-UBND 30/09/2020 Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn của tỉnh Nam Định
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
2403/QĐ-UBND 29/09/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
2402/QĐ-UBND 29/09/2020 Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao tại các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9
2399/QĐ-UBND 28/09/2020 Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương tỉnh Nam Định
2359/QĐ-UBND 22/09/2020 Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện: Xuân Trường, Vụ Bản, Trực Ninh, Giao Thủy, Nghĩa Hưng
2358/QĐ-UBND 22/09/2020 Về việc đính chính địa điểm, loại đất trong danh mục các công trình, dự án thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Hưng đã được UBND tỉnh phê duyệt và cho phép bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nghĩa Hưng
2357/QĐ-UBND 22/09/2020 Về việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất năng lượng trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Trực Ninh
2356/QĐ-UBND 22/09/2020 Về việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất năng lượng trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hải Hậu
2341/QĐ-UBND 21/09/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy đến năm 2030
08/CT-UBND 21/09/2020 Về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
2290/QĐ-UBND 15/09/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội
2283/QĐ-UBND 15/09/2020 Về việc đính chính địa điểm, loại đất trong danh mục các công trình, dự án thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Hải Hậu đã được UBND tỉnh phê duyệt và cho phép bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hải Hậu
2282/QĐ-UBND 15/09/2020 Về việc thay đổi về quy mô địa điểm, số lượng và điều chỉnh một số công trình, dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của điều chỉnh quy hoạch huyện Nghĩa Hưng
2281/QĐ-UBND 15/09/2020 Về việc đính chính bổ sung số hiệu thửa đất trong danh mục các công trình, dự án thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Nam Định đã được UBND tỉnh phê duyệt
2253/QĐ-UBND 10/09/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2240/QĐ-UBND 10/09/2020 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp
2210/QĐ-UBND 07/09/2020 V/v ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : Số 57 Đường Vị Hoàng- Thành phố Nam Định
Điện thoại: (0350) 3849315 Fax: (0350) 3867059. 
Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin số 89/GP-BC ngày 11/4/2006
Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 250 - đường Hùng Vương – TP Nam Định
Điện thoại: (0350) 3631115 Fax: (0350) 3631330. 
Email: sotttt@namdinh.gov.vn
   Bản thử nghiệm                                                                                                                                                                                        Designed by VNPT Nam Định