Các số công báo
Số 6
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
13/2020/QĐ-UBND 29/04/2020 Quyết định Quy định miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nam Định do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
12/2020/QĐ-UBND 22/04/2020 Quyết định Quy định tạm thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
08/2020/NQ-HĐND 17/04/2020 Nghị quyết Quy định hỗ trợ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025 từ nguồn ngân sách tỉnh
07/2020/NQ-HĐND 17/04/2020 Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Nam Định
06/2020/NQ-HĐND 17/04/2020 Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020
03/2020/NQ-HĐND 17/04/2020 Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2020 - 2025
11/2020/QĐ-UBND 10/04/2020 Quyết định Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ di chuyển cây trồng đặc thù để lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB khu đất phục vụ đầu tư xây dựng Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai do Văn phòng hợp tác quốc phòng, Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ
10/2020/QĐ-UBND 09/04/2020 Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
1019/QĐ-UBND 28/04/2020 Quyết định Điều chỉnh Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 ban hành tại Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 18/7/2019
993/QĐ-UBND 24/04/2020 Quyết định Về việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nghĩa Hưng; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nghĩa Hưng
940/QĐ-UBND 16/04/2020 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
819/QĐ-UBND 09/04/2020 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Trực Ninh
818/QĐ-UBND 09/04/2020 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Xuân Trường
815/QĐ-UBND 09/04/2020 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nam Trực
814/QĐ-UBND 09/04/2020 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ý Yên
801/QĐ-UBND 07/04/2020 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nghĩa Hưng
781/QĐ-UBND 06/04/2020 Quyết định Về việc đính chính bổ sung số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ trong danh mục các công trình, dự án thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Lộc đã được UBND tỉnh phê duyệt
780/QĐ-UBND 06/04/2020 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Vụ Bản
779/QĐ-UBND 06/04/2020 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Lộc
772/QĐ-UBND 03/04/2020 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hải Hậu
745/QĐ-UBND 03/04/2020 Quyết định V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu các phường Lộc Vượng, Thống Nhất, Lộc Hạ, thành phố Nam Định đến năm 2025
723/QĐ-UBND 01/04/2020 Quyết định V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy

Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : Số 57 Đường Vị Hoàng- Thành phố Nam Định
Điện thoại: (0350) 3849315 Fax: (0350) 3867059. 
Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin số 89/GP-BC ngày 11/4/2006
Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 250 - đường Hùng Vương – TP Nam Định
Điện thoại: (0350) 3631115 Fax: (0350) 3631330. 
Email: sotttt@namdinh.gov.vn
   Bản thử nghiệm                                                                                                                                                                                        Designed by VNPT Nam Định