Các số công báo
Số 7
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
16/2020/QĐ-UBND 14/05/2020 Quyết định Ban hành Quy định mức chi hỗ trợ triển khai, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020
15/2020/QĐ-UBND 07/05/2020 Quyết định Về việc Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
14/2020/QĐ-UBND 04/05/2020 Quyết định Quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
1293/QĐ-UBND 29/05/2020 Quyết định Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện:Xuân Trường, Vụ Bản, Ý Yên, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Nam Trực, Trực Ninh, Hải Hậu và thành phố Nam Định và hủy bỏ một số công trình, dự án thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Hải Hậu
1289/QĐ-UBND 29/05/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
1214/QĐ-UBND 22/05/2020 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN
1174/QĐ-UBND 20/05/2020 Quyết định Về việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất giao thông trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Nam Định
1134/QĐ-UBND 14/05/2020 Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
1071/QĐ-UBND 06/05/2020 Quyết định Về việc hủy tên nhà đầu tư trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Ý Yên
1069/QĐ-UBND 06/05/2020 Quyết định Về việc giải thể Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Nam Định
1060/QĐ-UBND 06/05/2020 Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định đến năm 2040
1049/QĐ-UBND 04/05/2020 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : Số 57 Đường Vị Hoàng- Thành phố Nam Định
Điện thoại: (0350) 3849315 Fax: (0350) 3867059. 
Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin số 89/GP-BC ngày 11/4/2006
Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 250 - đường Hùng Vương – TP Nam Định
Điện thoại: (0350) 3631115 Fax: (0350) 3631330. 
Email: sotttt@namdinh.gov.vn
   Bản thử nghiệm                                                                                                                                                                                        Designed by VNPT Nam Định