Các số công báo
Số 8
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
21/2020/QĐ-UBND 23/06/2020 Quyết định Ban hành Quy định hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định
20/2020/QĐ-UBND 18/06/2020 Quyết định Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020
19/2020/QĐ-UBND 18/06/2020 Quyết định Về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Nam Định thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội
18/2020/QĐ-UBND 05/06/2020 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
17/2020/QĐ-UBND 02/06/2020 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
1534/QĐ-UBND 29/06/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1533/QĐ-UBND 29/06/2020 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
1529/QĐ-UBND 29/06/2020 Quyết định V/v phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định
1455/QĐ-UBND 19/06/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
1418/QĐ-UBND 16/06/2020 Quyết định V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sông Chanh trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
1381/QĐ-UBND 12/06/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1361/QĐ-UBND 10/06/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1349/QĐ-UBND 09/06/2020 Quyết định Về việc đính chính, bổ sung số hiệu tờ bản đồ, số hiệu thửa đất và thay đổi về quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Nghĩa Hưng, huyện Ý Yên, huyện Vụ Bản

Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : Số 57 Đường Vị Hoàng- Thành phố Nam Định
Điện thoại: (0350) 3849315 Fax: (0350) 3867059. 
Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin số 89/GP-BC ngày 11/4/2006
Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 250 - đường Hùng Vương – TP Nam Định
Điện thoại: (0350) 3631115 Fax: (0350) 3631330. 
Email: sotttt@namdinh.gov.vn
   Bản thử nghiệm                                                                                                                                                                                        Designed by VNPT Nam Định