Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
717/TM-KSBT 17/08/2021 Thư mời chào giá - Về việc cung cấp sinh phẩm, vật tư phòng chống Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định
Lượt xem: 238
Tải về 2
1573/QĐ-KSBT 31/12/2020 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định
Lượt xem: 178
Tải về 6
622/TM-KSBT 22/07/2021 Thư mời chào giá - Về việc cung cấp sinh phẩm, vật tư phòng chống Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định
Lượt xem: 363
Tải về 11
509/QĐ-KSBT 18/06/2021 Quyết định về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu số 03: Mua vật tư phục vụ công tác tiêm vắc xin Covid-19
Lượt xem: 613
Tải về 6
508/QĐ-KSBT 18/06/2021 Quyết định về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu số 02: Mua hóa chất, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 589
Tải về 11
507/QĐ-KSBT 18/06/2021 Quyết định về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu số 1: Mua sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2
Lượt xem: 477
Tải về 7
358/TM-KSBT 14/05/2021 Thư mời chào giá - Mời chào giá cung cấp sinh phẩm, vật tư phòng chống Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định
Lượt xem: 434
Tải về 7
349/TM-KSBT 13/05/2021 Thư mời chào giá - Mời chào giá cung cấp sinh phẩm, vật tư phòng chống Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định (lần 2)
Lượt xem: 370
Tải về 5
349/TM-KSBT 13/05/2021 Thư mời chào giá - Mời chào giá cung cấp sinh phẩm, vật tư phòng chống Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định
Lượt xem: 314
Tải về 3
86/TM-KSBT 02/02/2021 Thư mời chào giá cung cấp sinh phẩm, vật tư phòng chống Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định
Lượt xem: 376
Tải về 5
123
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa - Tp Nam Định - Điện thoại: 02283-636673 - Fax: 02283-636673
Email: ttksbttnd@gmail.com