Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đánh giá thực trạng và hỗ trợ hướng dẫn, nâng cao năng lực phân loại theo điều kiện lao động

Ngày 04/10/2023, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức đánh giá thực trạng và hỗ trợ hướng dẫn, nâng cao năng lực phân loại theo điều kiện lao động (quy định tại Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH) tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định. Đồng chí Nguyễn Thu Hà – Trưởng khoa Sinh lý lao động và Ecgonomi làm trưởng đoàn. Làm việc với đoàn có đồng chí Trần Ngọc Minh – Phó Giám đốc Sở Y tế, Phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; lãnh đạo, cán bộ Khoa Bệnh Nghề nghiệp, Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh, TDCN.

anh tin bai

Đoàn Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

 

Theo Khoản 1 Điều 10 Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội: Người sử dụng lao động thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại lao động lần đầu và khi có sự thay đổi về công nghệ, quy trình tổ chức sản xuất dẫn đến việc thay đổi về điều kiện lao động hoặc khi thực hiện đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động mà phát hiện những yếu tố nguy hiểm, có hại mới phát sinh so với lần đánh giá trước đó nhưng phải bảo đảm thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại điều kiện lao động tối thiểu 01 lần trong vòng 05 năm. Với chức năng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp, quản lý sức khỏe người lao động; giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp… Trung tâm cần đáp ứng các yêu cầu để thực hiện việc đánh giá, xác định điều kiện lao động theo Điều 6 Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH.

anh tin bai

Đồng chí Trần Ngọc Minh – Phó Giám đốc Sở Y tế, Phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã nghe báo cáo thực trạng năng lực phân loại lao động theo điều kiện lao động, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực đáp ứng phân loại của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Đoàn đã đến Khoa Bệnh Nghề nghiệp, Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh, TDCN để đánh giá thực trạng, hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng, vận hành máy móc, góp ý bổ sung một số máy móc chuyên khoa về đánh giá điều kiện, sức khỏe lao động.

anh tin bai

Đoàn Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường khảo sát thực trạng tại Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh, TDCN

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thu Hà và các thành viên trong đoàn đã đánh giá cao năng lực, những kỹ thuật chuyên môn trong lĩnh vực sức khỏe lao động Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã làm được. Bên cạnh đó, đề nghị Trung tâm cần bổ sung thêm các trang thiết bị, máy móc, tăng cường học tập nâng cao trình độ chuyện môn… để đáp ứng tốt hơn trong đánh giá điều kiện lao động, phòng chống các bệnh nghề nghiệp.

 

Trình Vũ
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa - Tp Nam Định - Điện thoại: 02283-636673 - Fax: 02283-636673
Email: ttksbttnd@gmail.com