Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1060/QĐ-KSBT 11/11/2021 Quyết định về việc cấp chứng chỉ cho học viên tham dự khóa học "tập huấn phòng chống nhiễm khuẩn cho cán bộ y tế tuyến huyện"
Lượt xem: 184
Tải về 4
CT 01/10/2021 Chương trình đào tạo liên tục phòng chống nhiễm khuẩn cho cán bộ y tế tuyến huyện
Lượt xem: 198
Tải về 3
DS-KSBT 01/10/2021 Danh sách giảng viên, trợ giảng tham gia tập huấn phòng chống nhiễm khuẩn cho cán bộ y tế tuyến huyện
Lượt xem: 419
Tải về 1
997/TM-KSBT 25/10/2021 Thư mời chào giá - Mời chào giá cung cấp sinh phẩm, vật tư phòng chống Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định
Lượt xem: 798
Tải về 27
980/TB-KSBT 21/10/2021 Thư mời chào giá - Mời chào giá cung cấp sinh phẩm, vật tư phòng chống Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định
Lượt xem: 491
Tải về 8
978/TB-KSBT 20/10/2021 Thư mời chào giá - Về việc cung cấp sinh phẩm, vật tư phòng chống Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định
Lượt xem: 465
Tải về 4
717/TM-KSBT 17/08/2021 Thư mời chào giá - Về việc cung cấp sinh phẩm, vật tư phòng chống Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định
Lượt xem: 901
Tải về 8
1573/QĐ-KSBT 31/12/2020 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định
Lượt xem: 777
Tải về 14
622/TM-KSBT 22/07/2021 Thư mời chào giá - Về việc cung cấp sinh phẩm, vật tư phòng chống Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định
Lượt xem: 940
Tải về 21
509/QĐ-KSBT 18/06/2021 Quyết định về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu số 03: Mua vật tư phục vụ công tác tiêm vắc xin Covid-19
Lượt xem: 1077
Tải về 20
123
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa - Tp Nam Định - Điện thoại: 02283-636673 - Fax: 02283-636673
Email: ttksbttnd@gmail.com