Đăng nhập
Ban lãnh đạo

 1. Ban Giám đốc  
    Phụ trách Trung tâm: Trần Ngọc Minh

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ y học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại:

Email: 

 
   

Phó giám đốc: Nguyễn Văn Đường

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CKI

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại:  0912.444.320

Email: bsduong@gmail.com

   

Phó giám đốc: Vũ Văn Nghĩa

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CKII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại:  0912.207.840

Email: nghiadung09@gmail.com

   

Phó giám đốc: Nguyễn Xuân Cẩm

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CKI

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại:  0968.412.757

Email: xuancamt4gnd@gmail.com

 2. Lãnh đạo các khoa, phòng  
   

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính: Phạm Thanh Bình

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0915.369.015

Email: thanhbinhytdp@gmail.com

   

Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - YTQT: Lại Tuấn Anh  

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ - Bác sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0902191208 

Email:  laituananh71@gmail.com

   

Phó trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - YTQT: Vũ Đức Thành  

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ - Bác sỹ

Điện thoại:  0916285892

Email: vuducthanh79@gmail.com

  Phó trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - YTQT: Nguyễn Thị Thảo  

Trình độ chuyên môn:   Bác sỹ CKI

Điện thoại:  0987386114

Email: thaoytdp75@gmail.com

   

Trưởng khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm: Nguyễn Văn Bình

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CKI Y học dự phòng

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0904007097

Email: nguyenbinh1962@gmail.com

   

Phó Trưởng khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm: Trần Thị Mỹ Hương

Trình độ chuyên môn:CN Điều dưỡng

Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp

Điện thoại: 0914770272

Email: huongmy874@gmail.com

   

Trưởng khoa Sức khỏe Nghề nghiệp: Phan Văn Tùng 

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CKII

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0913.519.964

Email: phanvantung79@gmail.com

   

Phó Trưởng khoa Sức khỏe Nghề nghiệp: Phạm Văn Minh

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ y học dự phòng

Trình độ lý luận chính trị: sơ cấp

Điện thoại:0944568088

Email: minhdp2ytb@gmail.com

   

Trưởng khoa Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng: Phạm Thị Hòa 

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ - Bác sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại:  0948638777

Email: hoadp54@gmail.com

   

Trưởng khoa Sức khỏe Môi trường và YT Trường học: Phạm Hồ Dũng

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân CKI YTCC

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại:  0916100770

Email: dunghopham@gmail.com

   

Trưởng khoa Truyền thông GDSK: Bùi Thị Thu Hương

Trình độ chuyên môn:  Cử nhânVăn học

Điện thoại:  0988622643

Email: buithuhuongnd81@gmail.com

   

Trưởng Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và điều trị nghiện chất: Nguyễn Quang Trung

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CKI
Trình độ lý luận chính trị; Trung cấp

Điện thoại:  0855717726

Email: ngtrungmtb@gmail.com

   

Trưởng Phòng Tài Chính - Kế toán: Trương Thị Hải Vân

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0989555404

Email: vankhhgd234@gmail.com

 

Phó Trưởng Phòng Tài Chính - Kế toán: Phạm Thị Oanh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0915302874

Email: phamoanhnatnd@yahoo.com