Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 625
  • Trong tuần: 3 973
  • Tất cả: 384134
Thông tin chung về Khoa Sức khỏe Môi trường - YTTH
 1.Tổ chức của khoa:

Số lượng cán bộ: 04, cụ thể:

         

 

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

 

Phạm Hồ Dũng

CKI. Y tế công cộng - Trưởng Khoa

 

Phạm Khắc Quý

CN. Y tế công cộng

 

Nguyễn Thị Kim Chính

CN. Kinh tế

 

Trần Ngọc Quang

Bác sĩ Y học dự phòng

2. Chức năng, nhiệm vụ  của khoa PCBKLN:

+ Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chng các yếu tố môi trường, biến đổi khí hậu tác động tới sức khỏe cộng đồng; việc bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình; môi trường điều kiện vệ sinh trường học, bệnh tật học đường, sức khỏe trường học; phòng chống thiên tai thm họa;

+ Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh; điều trị dự phòng và qun lý sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tham gia thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn ung trong việc bđảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp và quy định của pháp luật; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực chun môn phụ trách;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

3. Email của khoa/phòng: skcdytdpnd@gmail.com

4. Số điện thoại khoa/phòng (nếu có): 

Tin khác
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa - Tp Nam Định - Điện thoại: 02283-636673 - Fax: 02283-636673
Email: ttksbttnd@gmail.com