Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 411
  • Trong tuần: 3 293
  • Tất cả: 257902
Một số thông tin về Khoa Truyền thông - GDSK

1. Tổ chức của Khoa:

         + Đồng chí: Bùi Thị Thu Hương - Cử nhân Văn học - Trưởng khoa

         + Đồng chí: Vũ Văn Trình - Cử nhân Điều dưỡng

         + Đồng chí: Ngô Minh Hải - Kỹ sư CNTT

         + Đồng chí: Tạ Duy Tiến - Cử nhân Điều dưỡng

         + Đồng chí: Phạm Thùy Linh - Bác sỹ Y học dự phòng

2. Chức năng, nhiệm vụ  của Khoa:

a) Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động truyền thông nguy cơ, truyền thông thay đổi hành vi thao hướng có lợi cho sức khỏe, truyền thông vận động và truyền thông nâng cao sức khỏe nhân dân; các hoạt động cung cấp thông tin, xây dựng các tài liệu truyền thông và phối hợpvới các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về y tế.

b) Phối hợp giám sát tác nhân gây bệnh,yếu tố nguy cơ; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ của khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực truyền thông giáo dục sức khỏe.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốcTrung tâm giao

3. Email của Khoa: khoatruyenthong.cdcnd@gmail.com

4. Số điện thoại Khoa: 0228.3641350

Tin khác
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa - Tp Nam Định - Điện thoại: 02283-636673 - Fax: 02283-636673
Email: ttksbttnd@gmail.com